Cesta: Produkty/ Obchodné podmienky


Obchodné podmienky

Ako nakupovať

Náš e-shop vám poslúži ako jednoduchý a názorný cenník, ale tiež ako praktický a rýchly nástroj k objednávke, v prípade, že sa rozhodnete nechať sa jednoducho viesť a mať prehľad o stave opakovaných objednávok a všetkých vzájomných obchodov. Ako prvý krok je potrebné sa zaregistrovať. Nakúpiť v našom e–shope môže súkromná (fyzická) osoba, rovnako aj firma (právnická osoba – registrácia vrátane IČO ). V ponuke je možné vyberať priamo cez objednávkový formulár „preklikaním sa" kategóriami produktov spoločne s výberom farby a doplnkov, pokiaľ poznáte presný názov alebo kód, tak môžete využiť rýchlu navigáciu „vyhľadávanie". Výber tovaru sa uskutoční zadaním patričného počtu ks alebo m2 (všimnite si prosím dobre merné jednotky) a potvrdením OK. Stav vašej objednávky je možné kedykoľvek skontrolovať v košíku, kde je možné neskôr meniť parametre počtu vybraného tovaru. Ak je vaša objednávka kompletná a v poriadku, potom ju potvrďte v košíku voľbou „objednať". Vaša objednávka tovaru sa potom objaví kompletná vrátane voľby spôsobu platby a dopravy. Tu vyberte prosím vždy jednu z ponúkaných možností.

Platbu je možné realizovať:

 • v hotovosti – v prípade platby v našej kancelárii alebo sklade
 • dobierkou – v prípade platby pri preberaní tovaru
 • prevodom – na Účet TATRA BANKA a.s., 2926704633/1100
  *pri platbách prevodom vám bude pri potvrdení objednávky oznámený variabilný symbol

Dodanie tovaru bude zabezpečené v bežných pracovných hodinách:

 • prepravnou službou (dopravca bude objednaný podľa objemu objednávky)
 • dobierkou
 • vlastnou dopravou

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenie
  1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.vsetkonastrechu.sk (predávajúci), jeho prevádzkovateľom je spoločnosť Onduline SM, s.r.o.. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).
 2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
  2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
  3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
  4. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
  5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.
  6. Vyplnením registračného formulára či objednávky v rámci internetového obchodu www.vsetkonastrechu.skkupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných Údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 3. Platobné podmienky, expedičné lehoty a prepravné
  1. Akýkoľvek tovar bude expedovaný v súlade s expedičnou lehotou uvedenou v potvrdení objednávky. V prípade, že z prevádzkových dôvodov nebude možné expedičnú lehotu dodržať, bude zákazník o tejto skutočnosti okamžite informovaný telefonicky alebo e–mailom. Prepravné sa mení v závislosti na povahe tovaru a na zákazníkom vybranom druhu dodania.
  2. Platobné podmienky a popis jednotlivých druhov platieb sú špecifikované v časti: typy platieb a dopravy.
 4. Reklamácie  
  1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s „reklamačným poriadkom" a „a „záručnými podmienkami" internetového obchodu www.vsetkonastrechu.sk a právnym poriadkom platným v SR.
  2. „Reklamačný poriadok internetového obchodu www.vsetkonastrechu.sk je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy so strany zákazníka
  1. Kupujúci má právo podľa novely občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok užívania alebo opotrebovania v pôvodnom obale poslať späť v uvedenom termíne. Po obdŕžaní vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovi.
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
   1. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
   2. výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru
   3. uvedená cena tovaru je chybná (z dôvodu chyby pri hromadnom spracovaní dát a pod.)

    V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.
 7. Záverečné ustanovenie
  1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
  2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v znení platných obchodných podmienok v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky s platnou cenou objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného) uvedenou v katalógu internetovej predajnewww.vsetkonastrechu.sk, alebo v konkrétnom prípade preukázateľne inak dohodnutých. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci
  3. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.

Kontakt

Onduline SM, o.z.
Bulharská 38
821 04 Bratislava


Nákupní košík je prázdny

Prihlásenie / Odhlásenie

Registrovať


Aktuality

29.06.2017

VÝPREDAJ