Cesta: Produkty/ Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

  1. V prípade poškodenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov predávajúceho je kupujúci povinný tovar skontrolovať, či nevykazuje chyby spôsobené prepravou. Pokiaľ áno, je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho.
  2. Pri dodaní tovaru jeho doručením na zadanú adresu je kupujúci povinný prekontrolovať dodaný tovar ihneď po jeho prevzatí od osoby prevádzajúcu doručenie a zjavné chyby tovaru je povinný reklamovať u predávajúceho ihneď, najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru. Neskoršie reklamácie zjavných chýb nebudú predávajúcim uznané.
  3. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zjavné chyby je povinný ihneď uplatniť u predávajúceho. Zjavné chyby tovaru uplatnené u predávajúceho neskôr nebudú predávajúcim uznané.
  4. Ak vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.vsetkonastrechu.sk chyba k reklamácií, môže kupujúci uplatniť reklamáciu písomne alebo e-mailom.
  5. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci na adrese: Onduline SM, s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava, tel.: 02/43422732, fax: 02/43422735 resp. na e-mailovej adrese info@onduline.sk. Oznámenie o chybách musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby a popis toho, ako chyba vznikla.
  6. Obratom po obdŕžaní oznámenia o chybách predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru, predovšetkým o tom, kam má kupujúci chybný tovar doručiť (sídlo predávajúceho, autorizovaný servis apod.).
  7. Pre úspešné vyriešenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru a záručný list.
  8. V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu, je zákazník povinný tovar zabaliť. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná.
  9. Použitie materiálov ako aj ich skladovanie a montáž sa riadi „záručnými podmienkami". Právo na záruku zaniká, pokiaľ kupujúci nesplnil podmienky záruky.
  10. V závislosti na chybách a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená výmenou tovaru, finančnou kompenzáciou alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny.

Kontakt

Onduline SM, o.z.
Chemická 1
831 04 Bratislava

Nákupní košík je prázdny

Prihlásenie / Odhlásenie

Registrovať


Aktuality

29.06.2017

VÝPREDAJ